رنگ میانی HB اپوکسی پلی آمید

کد محصول: PEC-425

دریافت فایل:

TDS MSDS MSDS

پایه رزین
تعداد اجزا رنگ
مکانیزم خشک شدن
میزان مواد جامد
اپوکسی – پلی آمید
دو جزیی
انجام واکنش شیمیایی
88± 0/02

معرفی محصول :

این محصول بر پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمید بوده و با رزین بدون حلال بهبود داده شده و حاوی فیلرهای ورقه ای و پیگمنت ضد خوردگی فسفات روی می باشد. این پوشش به دلیل داشتن فیلرهای ورقه ای و ایجاد یک لایه سدی( Barrier ) و نیز به دلیل وجود پیگمنت ضد خوردگی فسفات روی با دو مکانیزم موازی از سطوح محافظت می نماید

روش آماده سازی سطح :

سطح فلز باید عاری از هرگونه چربی ، روغن، گردوغبار و رنگهای باقیمانده عاری باشد . همچنین جهت حصول چسبندگی و مقاومتهای بهتر باید سطح فلز حداقل تا درجه سوئدی  Sas  یا Sa3 آماده سازی گردد. عملیات آماده سازی و رنگ آمیزی باید در فاصله زمانی کمی از یکدیگر صورت پذیرد.

روش اعمال :

به وسیله یک همزن مناسب محتویات رنگ را به خوبی مخلوط نمایید . سپس هاردنر EPC HARDNER 860

را با توجه به اختلاط به مخلوط رنگ افزوده و تا یکنواختی کامل رنگ و هاردنر میکس نمایید سپس تینر THINN800 را به آرامی به مخلوط رنگ افزوده و میکس نمایید به گونه ای که مخلوطی کاملا همگن حاصل شود. میزان افزودن تینر بستگی مستقیم به روش اعمال ،دمای محیط و ضخامت فیلم خشک و … دارد. رعایت چند نکته ضروری است ، رنگ آمیزی در دمای بالاتر از نقطه شبنم محیط صورت گیرد )حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم (در صورت اعمال این محصول بر روی آستری های غنی شده از روی ، جهت جلوگیری از سوزنی شدن سطح رنگ لازم است ابتدا یک لایه با ضخامت ۲۰-۱۵ میکرون اعمال گردد.

موارد مصرف

به عنوان آستر ضد خوردگی )لایه اول( و یا لایه میانی روی سطوح فلزی مختلف و در رنگ آمیزی سازه های فلزی تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی ، کارخانجات صنعتی و نیروگاه های ترکیبی و هسته ای کاربرد دارد

آستر پیشنهادی

دستورالعمل ها و راهنماهای فنی

نام و کد دستورالعمل ها و راهنماهای فنی
TP-9101-18 – آماده سازی سطح رنگ در صورت انقضاء مدت زمان رنگ آمیزی مجدد

رعایت فاصله زمانی رنگ آمیزی بین لایه ها (Recoating Interval) به ویـژه در پوشــش های تـغـییر پذیر
(Convertible Coatings) که فرآیند خشک شدن آنها با تغییر ساختار شیمیایی انجام می شود از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد و موجب پیوند و چسبندگی کامل بین لایه ها خواهد شد. در صورتی که به دلایل مختلف این زمان منقضی شود، با رعایت دستورالعمل TP-9101-18 سعی خواهد شد تا حد امکان از بروز عوارض احتمالی ناشی از انقضاء مدت زمان رنگ آمیزی مجدد پیشگیری شود.

TP-9102-18 – تعمیر و لکه گیری پوشش های حفاظتی
پس از نصب قطعات و تجهیزات رنگ آمیزی شده که در اثر حمل و نقل به فیلم رنگ آنها آسیب وارد شده است، عملیات تعمیر و لکه گیری پوششهای حفاظتی (Repair and Touch-up Coating) قبل از قرار گرفتن در سرویس و راه اندازی ضروری می باشد.در این دستورالعمل، این عملیات به 3 بخش عمده (بازرسی، ارزیابی آسیب های احتمالی، عملیات ترمیم پوشش) و با رعایت دستورالعمل TP-9102-18 سعی خواهد شد آسیب های وارد شده را رفع نمود و تا حد امکان از بروز عوارض احتمالی ناشی از این موارد جلوگیری شود.
TG-9902-18 – راهنمای روش آماده سازی سطح
این راهنما جهت آشنایی با روش ها و همچنین استاندارد های رایج آماده سازی سطح تنظیم و آماده گردیده.
TG-9902-18 – راهنمای روش آماده سازی سطح
این راهنما جهت آشنایی با روش ها و همچنین استاندارد های رایج آماده سازی سطح تنظیم و آماده گردیده.
TG-9904-18 – راهنمای اجرای پوشش – سیستم های پاشش
این فایل جهت راهنمایی و مشخص نمودن تنظیمات رایج برای سیستم های پاشش تنظیم شده.
TG-9905-18 – راهنمای اجرای پوشش – ضخامت فیلم
این جدول به عنوان یک فایل مرجع جهت مقایسه رابطه بین ضخامت فیلم خشک و تر رنگ بر اساس درصد جامد رنگ تنظیم شده است.
فهرست