آستر زینک ریچ اپوکسی- پلی آمید

کد محصول: PEC-1360

دریافت فایل:

TDS MSDS MSDS

پایه رزین
تعداد اجزا رنگ
مکانیزم خشک شدن
میزان مواد جامد
اپوکسی- پلی آمید
دو جزیی
انجام واکنش شیمیایی
87± 0/02

معرفی محصول :

این محصول بر پایه رزین اپوکسی و هادر نر پلی آمید بوده و حاوی پودر روی به عنوان پیگمنت ضد خوردگی می باشد این آستر در شرایط خورنده شدید محیطی از طریق مکانسیم حفاظت کاتدی از سطح فلز محافظت می نماید. در فیلم خشک این محصول بالای ۶۰ درصد پودر روی می باشد.

روش آماده سازی سطح :

سطح فلز باید عاری از هرگونه چربی، روغن، گردوغبار و رنگهای باقیمانده باشد. همچنین جهت حصول چسبندگی و مقاومتهای بهتر باید سطح فلز حداقل تا درجه سوئدی Sa3 یاSa2 آماده سازی گردد. رعایت حداقل زمان رنگ آمیزی پس از عملیات آماده سازی سطح بسیار ضروری می باشد. حداقل زبری سطح بایستی۴۰ میکرون باشد .

روش اعمال :

ابتدا رنگ را به خوبی و با همزنی مناسب مخلوط کرده تا هیچ گونه رسوبی در آن مشاهده نشود و کاملا یکنواخت گردد. با توجه به ماهیت پودر روی و دانسیته بالای آن رسوب در این نوع رنگها اجتناب ناپذیر است. سپس هاردنرEPC HARDNER810 را با توجه به نسبت اختلاط به مخلوط رنگ افزوده و تا یکنواختی کامل رنگ و هاردنر میکس نمایید(حدودا به مدت ۱۰-۵) پس از اطمینان از ترکیب دو جز، تینرEPC THINN800  را به آرامی به مخلوط رنگ و هاردنر بیافزایید. میزان افزودن تینر بستگی مستقیم به روش اعمال، دمای محیط و ضخامت فیلم خشک دارد. رنگ آمیزی در دمای بالاتر از نقطه شبنم محیط صورت گیرد)حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم( همچنین مخلوط رقیق شده رنگ و هاردنر باید دائما در طول اعمال هم زده شود تا از رسوب پودر سنگین روی جلوگیری شود .

موارد مصرف

به عنوان لایه آستر ضد خوردگی مناسب در سیستم های رنگی در محیط های صنعتی بسیار خورنده نظیر پالایشگاه ها نیروگاه ها ، تاسیسات نفت ، گاز و پتروشیمی ، اسکله ها ، خطوط لوله ، مخازن و نیمه صنعتی و شهری و … کاربرد فراوان دارد .

آستر پیشنهادی

دستورالعمل ها و راهنماهای فنی

نام و کد دستورالعمل ها و راهنماهای فنی
TP-9101-18 – آماده سازی سطح رنگ در صورت انقضاء مدت زمان رنگ آمیزی مجدد

رعایت فاصله زمانی رنگ آمیزی بین لایه ها (Recoating Interval) به ویـژه در پوشــش های تـغـییر پذیر
(Convertible Coatings) که فرآیند خشک شدن آنها با تغییر ساختار شیمیایی انجام می شود از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد و موجب پیوند و چسبندگی کامل بین لایه ها خواهد شد. در صورتی که به دلایل مختلف این زمان منقضی شود، با رعایت دستورالعمل TP-9101-18 سعی خواهد شد تا حد امکان از بروز عوارض احتمالی ناشی از انقضاء مدت زمان رنگ آمیزی مجدد پیشگیری شود.

TP-9102-18 – تعمیر و لکه گیری پوشش های حفاظتی
پس از نصب قطعات و تجهیزات رنگ آمیزی شده که در اثر حمل و نقل به فیلم رنگ آنها آسیب وارد شده است، عملیات تعمیر و لکه گیری پوششهای حفاظتی (Repair and Touch-up Coating) قبل از قرار گرفتن در سرویس و راه اندازی ضروری می باشد.در این دستورالعمل، این عملیات به 3 بخش عمده (بازرسی، ارزیابی آسیب های احتمالی، عملیات ترمیم پوشش) و با رعایت دستورالعمل TP-9102-18 سعی خواهد شد آسیب های وارد شده را رفع نمود و تا حد امکان از بروز عوارض احتمالی ناشی از این موارد جلوگیری شود.
TG-9902-18 – راهنمای روش آماده سازی سطح
این راهنما جهت آشنایی با روش ها و همچنین استاندارد های رایج آماده سازی سطح تنظیم و آماده گردیده.
TG-9902-18 – راهنمای روش آماده سازی سطح
این راهنما جهت آشنایی با روش ها و همچنین استاندارد های رایج آماده سازی سطح تنظیم و آماده گردیده.
TG-9904-18 – راهنمای اجرای پوشش – سیستم های پاشش
این فایل جهت راهنمایی و مشخص نمودن تنظیمات رایج برای سیستم های پاشش تنظیم شده.
TG-9905-18 – راهنمای اجرای پوشش – ضخامت فیلم
این جدول به عنوان یک فایل مرجع جهت مقایسه رابطه بین ضخامت فیلم خشک و تر رنگ بر اساس درصد جامد رنگ تنظیم شده است.
فهرست