آستر زینک اتیل سیلیکات

کد محصول: PEC-4500

دریافت فایل:

TDS MSDS MSDS

پایه رزین
تعداد اجزا رنگ
مکانیزم خشک شدن
میزان مواد جامد
اتیل سیلیکات
دو جزیی
واکنش شیمیایی با رطوبت
90 ±0/02

معرفی محصول :

آستری دو جزیی اتیل سیلیکات بر پایه رزین اتیل سیلیکات و پودر روی بوده که در شرایط خورنده شدید از طریق مکانسیم حفاظت کاتدی از سطح فلز در برابر عوامل خورنده محیطی محافظت می نماید. از ویژگی های این محصول مقاومت عالی در برابر رطوبت، سایش و ضربه می باشد. مقاومت حرارتی آن بطور دائم تا ۴۰۰ می باشد . میزان پودر روی در فیلم خشک این محصول بالای ۹۰ درصد می باشد

روش آماده سازی سطح :

سطح فلز باید عاری از هرگونه چربی ، روغن ، گردوغبار و رنگهای باقیمانده باشد . همچنین جهت حصول چسبندگی و مقاومتهای بهتر باید سطح فلز حداقل تا درجه سوئدی Sa3 یاSas آماده سازی گردد. رعایت حداقل زمان رنگ آمیزی پس از عملیات آماده سازی بسیار ضروری می باشد . همچنین حداقل میزان پروفایل سطح (زبری) ۴۰ میکرون می باشد

روش اعمال :

پودر روی را به آرامی به محلول هیدرولیز افزوده و با همزنی مناسب میکس نمایید . با توجه به ماهیت پودر روی و دانسیته بالای آن ، رسوب در این نوع رنگ ها اجتناب ناپذیر است . بنابراین مخلوط رنگ باید دائما در طول اعمال میکس شود تا از ته نشین شدن پودر سنگین روی جلوگیری شود. جهت مخلوط نمودن دو جزء ترجیحا از ظروف پلاستیکی یا فلزی زنگ نزن استفاده گردد . با توجه به مکانیزم سخت شدن آستری اتیل سیلیکات ترجیحا این رنگ باید در محیط با رطوبت نسبی بالا اعمال گردد ، در صورت پایین بودن رطوبت نسبی محیط می توان پس از اعمال رنگ بر روی سطح و خشک شدن اولیه آن با روشی مناسب اقدام به مرطوب نمودن سطح نمود. توضیح اینکه ضخامت فیلم خشک رنگ مذکور نباید بیش از ۷۵ میکرون گردد

موارد مصرف

به عنوان آستر ضد خوردگی جهت پوشش دهی سازه ها و قطعات فولادی سطوح مخازن ، پل ها ، صنایع پتروشیمی پالایشگاهها و مخازن نگهداری سوخت و تاسیسات دریایی به کار می رود. این محصول در مناطق بسیار مرطوب و شرجی کارایی بهتری از خود نشان می دهد.

آستر پیشنهادی

دستورالعمل ها و راهنماهای فنی

نام و کد دستورالعمل ها و راهنماهای فنی
TP-9101-18 – آماده سازی سطح رنگ در صورت انقضاء مدت زمان رنگ آمیزی مجدد

رعایت فاصله زمانی رنگ آمیزی بین لایه ها (Recoating Interval) به ویـژه در پوشــش های تـغـییر پذیر
(Convertible Coatings) که فرآیند خشک شدن آنها با تغییر ساختار شیمیایی انجام می شود از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد و موجب پیوند و چسبندگی کامل بین لایه ها خواهد شد. در صورتی که به دلایل مختلف این زمان منقضی شود، با رعایت دستورالعمل TP-9101-18 سعی خواهد شد تا حد امکان از بروز عوارض احتمالی ناشی از انقضاء مدت زمان رنگ آمیزی مجدد پیشگیری شود.

TP-9102-18 – تعمیر و لکه گیری پوشش های حفاظتی
پس از نصب قطعات و تجهیزات رنگ آمیزی شده که در اثر حمل و نقل به فیلم رنگ آنها آسیب وارد شده است، عملیات تعمیر و لکه گیری پوششهای حفاظتی (Repair and Touch-up Coating) قبل از قرار گرفتن در سرویس و راه اندازی ضروری می باشد.در این دستورالعمل، این عملیات به 3 بخش عمده (بازرسی، ارزیابی آسیب های احتمالی، عملیات ترمیم پوشش) و با رعایت دستورالعمل TP-9102-18 سعی خواهد شد آسیب های وارد شده را رفع نمود و تا حد امکان از بروز عوارض احتمالی ناشی از این موارد جلوگیری شود.
TG-9902-18 – راهنمای روش آماده سازی سطح
این راهنما جهت آشنایی با روش ها و همچنین استاندارد های رایج آماده سازی سطح تنظیم و آماده گردیده.
TG-9902-18 – راهنمای روش آماده سازی سطح
این راهنما جهت آشنایی با روش ها و همچنین استاندارد های رایج آماده سازی سطح تنظیم و آماده گردیده.
TG-9904-18 – راهنمای اجرای پوشش – سیستم های پاشش
این فایل جهت راهنمایی و مشخص نمودن تنظیمات رایج برای سیستم های پاشش تنظیم شده.
TG-9905-18 – راهنمای اجرای پوشش – ضخامت فیلم
این جدول به عنوان یک فایل مرجع جهت مقایسه رابطه بین ضخامت فیلم خشک و تر رنگ بر اساس درصد جامد رنگ تنظیم شده است.
فهرست