آستر اکسید آهن اپوکسی پلی آمید

کد محصول: PEC-8100

دریافت فایل:

TDS MSDS MSDS

پایه رزین
تعداد اجزا رنگ
مکانیزم خشک شدن
میزان مواد جامد
اپوکسی- پلی آمید
دو جزیی
تبخیر حلال و انجام واکنش شیمیایی
81 ± 0/02

معرفی محصول :

آستری دوجزیی اپوکسی اخرائی بر پایه رزین اپوکسی و هادر نر پلی آمید بوده و حاوی پیگمنت های ضد خوردگی و اکسید آهن اخرایی می باشد. این محصول جهت حفاظت از سازه ها ، سوله ها و قطعات صنعتی در محیط های خورنده مناسب می باشد ولیکن جهت محافظت کامل نیاز به پوشش میانی و رویه متناسب با شرایط محیطی دارد. عنوان مصرف : به عنوان لایه آستر روی سطوح فلزی آماده سازی شده در محیط های صنعتی خورنده و مرطوب می تواند مورد استفاده قرار گیرد . این آستر در محیط های شهری غیر صنعتی و همچنین در محیط های قلیایی و اسیدی ضعیف کارایی خوبی دارد.

روش آماده سازی سطح :

سطح فلز باید عاری از هرگونه چربی ، روغن، گردوغبار و رنگهای باقیمانده و لایه اکسیدی باشد. همچنین جهت حصول چسبندگی و مقاومتهای بهتر باید سطح فلز بر اساس استاندارد سوئدی  ISO850-1 حداقل تا درجه Sa2

آماده سازی گردد. حداقل میزان زبری سطح (پروفایل )بایستی ۴۰ میکرون باشد.

روش اعمال :

ابتدا جز A را بوسیله همزن مخلوط نموده تا بطور کامل یکنواخت گردد سپس جز B را به آن اضافه نمایید و بار دیگر بوسیله همزن دو جز را مخلوط نموده و پس از آن حدود ۲۰ دقیقه به مخلوط اجازه داده تا واکنش لازم بین دو جز صورت پذیرد. با توجه به عمر مفید رنگ بعد از اختلاط ، رنگ آماده شده را در دمای ۲۵°C حداکثر تا ۸ ساعت مصرف نمایید. میزان افزودن تیتر بستگی مستقیم به روش اعمال، دمای محیط، ضخامت فیلم خشک و… دارد، رنگ آمیزی در دمای بالاتر از نقطه شبنم محیط صورت گیرد(حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم)

موارد مصرف

آستر پیشنهادی

دستورالعمل ها و راهنماهای فنی

نام و کد دستورالعمل ها و راهنماهای فنی
TP-9101-18 – آماده سازی سطح رنگ در صورت انقضاء مدت زمان رنگ آمیزی مجدد

رعایت فاصله زمانی رنگ آمیزی بین لایه ها (Recoating Interval) به ویـژه در پوشــش های تـغـییر پذیر
(Convertible Coatings) که فرآیند خشک شدن آنها با تغییر ساختار شیمیایی انجام می شود از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد و موجب پیوند و چسبندگی کامل بین لایه ها خواهد شد. در صورتی که به دلایل مختلف این زمان منقضی شود، با رعایت دستورالعمل TP-9101-18 سعی خواهد شد تا حد امکان از بروز عوارض احتمالی ناشی از انقضاء مدت زمان رنگ آمیزی مجدد پیشگیری شود.

TP-9102-18 – تعمیر و لکه گیری پوشش های حفاظتی
پس از نصب قطعات و تجهیزات رنگ آمیزی شده که در اثر حمل و نقل به فیلم رنگ آنها آسیب وارد شده است، عملیات تعمیر و لکه گیری پوششهای حفاظتی (Repair and Touch-up Coating) قبل از قرار گرفتن در سرویس و راه اندازی ضروری می باشد.در این دستورالعمل، این عملیات به 3 بخش عمده (بازرسی، ارزیابی آسیب های احتمالی، عملیات ترمیم پوشش) و با رعایت دستورالعمل TP-9102-18 سعی خواهد شد آسیب های وارد شده را رفع نمود و تا حد امکان از بروز عوارض احتمالی ناشی از این موارد جلوگیری شود.
TG-9902-18 – راهنمای روش آماده سازی سطح
این راهنما جهت آشنایی با روش ها و همچنین استاندارد های رایج آماده سازی سطح تنظیم و آماده گردیده.
TG-9902-18 – راهنمای روش آماده سازی سطح
این راهنما جهت آشنایی با روش ها و همچنین استاندارد های رایج آماده سازی سطح تنظیم و آماده گردیده.
TG-9904-18 – راهنمای اجرای پوشش – سیستم های پاشش
این فایل جهت راهنمایی و مشخص نمودن تنظیمات رایج برای سیستم های پاشش تنظیم شده.
TG-9905-18 – راهنمای اجرای پوشش – ضخامت فیلم
این جدول به عنوان یک فایل مرجع جهت مقایسه رابطه بین ضخامت فیلم خشک و تر رنگ بر اساس درصد جامد رنگ تنظیم شده است.
فهرست