آستر اپوکسی پلی آمید طوسی

کد محصول: PEC-350

دریافت فایل:

TDS MSDS MSDS

پایه رزین
تعداد اجزا رنگ
مکانیزم خشک شدن
میزان مواد جامد
اپوکسی- پلی آمید
دو جزیی
انجام واکنش شیمیایی
80 ± 0/02

معرفی محصول :

آستر دو جریی اپوکسی بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید بوده و با پیگمنتهای ضد خوردگی غنی گردیده است، این محصول از طریق واکنش شیمیایی بین اجزاء سخت شده و فیلمی مقاوم در برابر خوردگی تشکیل می دهد . چسبندگی بالا روی آهن ، ضربه پذیری مناسب ، مقاومت های شیمیایی و مکانیکی مناسب از خصوصیات این آستر محسوب می گردد.

روش آماده سازی سطح :

سطح فلز باید عاری از هرگونه چربی، روغن، گردو غبار و رنگهای باقیمانده باشد. همچنین جهت حصول چسبندگی و مقاومتهای بهتر باید سطح فلز بر اساس استاندارد سوئدی ISO8501-1 حداقل تا درجه  Sa2  آماده سازی گردد. حداقل میزان زبری سطح )پروفایل ( بایستی ۴۰ میکرون باشد.

روش اعمال :

ابتدا جز A را بوسیله همزن مخلوط نموده تا بطور کامل یکنواخت گردد سپس جز B را به آن اضافه نمایید و بار دیگر بوسیله همزن دو جز را مخلوط نموده و پس از آن حدود ۲۰ دقیقه به مخلوط اجازه داده تا واکنش لازم بین دو جز صورت پذیرد. با توجه به عمر مفید رنگ بعد از اختلا ط ، رنگ آماده شده را در دمای ۲۵°C حداکثر تا ۸ ساعت مصرف نمایید. میزان افزودن تینر بستگی مستقیم به روش اعمال، دمای محیط ، ضخامت فیلم خشک و … دارد، رنگ آمیزی در دمای بالاتر از نقطه شبنم محیط صورت گیرد. (حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم)

موارد مصرف

به عنوان آستری مناسب در سیستم های رنگی چند لایه و در محیط های صنعتی خورنده از سازه های فلزی نظیر پل ها، تجهیزات هیدرو مکانیکال ، خطوط لوله و انتقال، مخازن ، تجهیزات مدفون در خاک و مغروق در آب شیرین وهمچنین کلیه سازه ها فلزی در مناطق ساحلی محافظت می نماید

آستر پیشنهادی

دستورالعمل ها و راهنماهای فنی

نام و کد دستورالعمل ها و راهنماهای فنی
TP-9101-18 – آماده سازی سطح رنگ در صورت انقضاء مدت زمان رنگ آمیزی مجدد

رعایت فاصله زمانی رنگ آمیزی بین لایه ها (Recoating Interval) به ویـژه در پوشــش های تـغـییر پذیر
(Convertible Coatings) که فرآیند خشک شدن آنها با تغییر ساختار شیمیایی انجام می شود از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد و موجب پیوند و چسبندگی کامل بین لایه ها خواهد شد. در صورتی که به دلایل مختلف این زمان منقضی شود، با رعایت دستورالعمل TP-9101-18 سعی خواهد شد تا حد امکان از بروز عوارض احتمالی ناشی از انقضاء مدت زمان رنگ آمیزی مجدد پیشگیری شود.

TP-9102-18 – تعمیر و لکه گیری پوشش های حفاظتی
پس از نصب قطعات و تجهیزات رنگ آمیزی شده که در اثر حمل و نقل به فیلم رنگ آنها آسیب وارد شده است، عملیات تعمیر و لکه گیری پوششهای حفاظتی (Repair and Touch-up Coating) قبل از قرار گرفتن در سرویس و راه اندازی ضروری می باشد.در این دستورالعمل، این عملیات به 3 بخش عمده (بازرسی، ارزیابی آسیب های احتمالی، عملیات ترمیم پوشش) و با رعایت دستورالعمل TP-9102-18 سعی خواهد شد آسیب های وارد شده را رفع نمود و تا حد امکان از بروز عوارض احتمالی ناشی از این موارد جلوگیری شود.
TG-9902-18 – راهنمای روش آماده سازی سطح
این راهنما جهت آشنایی با روش ها و همچنین استاندارد های رایج آماده سازی سطح تنظیم و آماده گردیده.
TG-9902-18 – راهنمای روش آماده سازی سطح
این راهنما جهت آشنایی با روش ها و همچنین استاندارد های رایج آماده سازی سطح تنظیم و آماده گردیده.
TG-9904-18 – راهنمای اجرای پوشش – سیستم های پاشش
این فایل جهت راهنمایی و مشخص نمودن تنظیمات رایج برای سیستم های پاشش تنظیم شده.
TG-9905-18 – راهنمای اجرای پوشش – ضخامت فیلم
این جدول به عنوان یک فایل مرجع جهت مقایسه رابطه بین ضخامت فیلم خشک و تر رنگ بر اساس درصد جامد رنگ تنظیم شده است.
فهرست